Dalekovod TKS d.o.o. Zagreb objekat cinkaona Rudanka

Slike projekta za kompaniju Dalekovod TKS d.o.o. Zagreb objekat cinkaona Rudanka: